Η εκπαίδευση του εγκεφάλου με παιχνίδια στον υπολογιστή που εξασκούν τη μνήμη και τις νοητικές ικανότητες, είναι ωφέλιμη για τους ηλικιωμένους, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα.Ερευνητές του King’s College London, ανακάλυψαν ότι νοητικές ασκήσεις διατηρούν τον εγκέφαλο σε καλή φόρμα και βοηθούν ανθρώπους στις καθημερινές ικανότητές τους, όπως στα ψώνια και στη μαγειρική.

Σχεδόν 7.000 άνθρωποι, ηλικίας 50 ετών και άνω, έλαβαν μέρος σε πείραμα. Ξεκινούν τώρα έρευνες μεγαλύτερης διάρκειας.
Οι εθελοντές επιλέχτηκαν από τον γενικό πληθυσμό μέσω συνεργασίας του BBC, του Alzheimer’s Society και του Medical Research Council.

Κανένας δεν είχε πρόβλημα μνήμης ή νόησης όταν οι εθελοντές δήλωσαν συμμετοχή στο πείραμα.

Ορισμένοι εθελοντές ενθαρρύνθηκαν να παίξουν εκπαιδευτικά παιχνίδια στον υπολογιστή για 10 λεπτά τη φορά, όσο συχνά ήθελαν. Οι άλλοι έκαναν απλές αναζητήσεις στο διαδίκτυο.

Οι ερευνητές εξέτασαν τους συμμετέχοντες με σειρά νοητικών τεστ στην έναρξη της έρευνας και ξανά στους 3 και 6 μήνες, για να διαπιστώσουν αν υπήρχε διαφορά μεταξύ των ομάδων.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι μετά από 6 μήνες όσοι έπαιζαν παιχνίδια εκπαίδευσης του εγκεφάλου για νόηση και επίλυση προβλημάτων είχαν καλύτερα διατηρημένες νοητικές ικανότητες.

Το όφελος φάνηκε να εμφανίζεται όταν οι άνθρωποι έπαιζαν παιχνίδια τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα.

Άνθρωποι άνω των 60 ετών, που έπαιζαν τέτοια παιχνίδια ανέφεραν καλύτερα σκορ στην ολοκλήρωση των αναγκαίων καθημερινών καθηκόντων, αναφέρει το περιοδικό Journal of Post-acute and Long Term Care Medicine.

Ωστόσο, παλαιότερη ανάλυση των ίδιων ερευνητών έδειξε ότι η εκπαίδευση του εγκεφάλου δεν έχει όφελος σε ανθρώπους νεότερους των 50 ετών.